• 0724 367 621
 • or.enilno-irecudart@eciffo

Traduceri oficiale

Aveți nevoie urgentă de traducerea diplomelor obținute pană acum? Echipa nostră răspunde solicitărilor dvs. în cel mai scurt timp posibil, contribuind la evoluția dvs. profesională.

O dată cu liberalizarea pieței muncii, cererea traducerilor de documente oficiale a crescut foarte mult. Serviciile noastre de traducere și interpretariat de inaltă calitate, au intensificat colaborările cu diverse instituții de stat (Ministere, Senat, Guvern, Instituții Publice, atât locale cât și internaționale- Parlamentul European, Consiliul Europei, Comisia Europeană, etc).

Astfel traducem o gamă largă de documente oficiale : discursuri politice, scrisori de acreditare, invitații oficiale, comunicate de presă, corespondentă privată, proiecte și rapoarte diverse, legislație comunitară europeană, dosare și proiecte pentru diverse programe de finanțare europeană.

Traducem:

 • diplome de bacalaureat
 • diplome de licentă
 • certificate postliceale
 • foi matricole
 • planuri de invătămant
 • certificate și atestate de competentă profesională
 • programe analitice
 • certificate de naștere, căsătorie
 • livrete de familie
 • caziere judiciare
 • permise de conducere
 • certificate de atestare a domiciliului și cetăteniei
 • documente de identitate
 • adeverințe de celibat
 • permise de rezidentă
 • contracte comerciale
 • procuri
 • documente notariale
 • documente emise de către instanțele judecătorești
 • documente elaborate de către avocați
 • legi, ordonanțe, ordine, instrucțiuni, norme de aplicare
 • certificate și declarații
 • rapoarte, expertize, proceduri de arbitraj
 • documente contabile și fiscale
Estimare de preț gratuită

Apasă pe butonul de jos pentru a știi exact costurile traducerii tale

Usor de completat

Este gratuită

Raspuns complet in cateva minute